Cookies vereist

Om deze functionaliteit te gebruiken zijn cookies vereist. Klik op "Alles accepteren" om door te gaan.

Alles accepteren
Inloggen
Offertelijst

EIA 2021

EIA 2021
Geplaatst op 21-2-2021 door Fatih
EIA 2021 LED Verlichting
LED Verlichting is een van de populairste maatregelen waarvoor EIA wordt aangevraagd door uw zakelijke eindklanten. Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021 bedraagt €149 miljoen EURO. Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine mkb’ers tot zeer grote ondernemingen.De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kunnen uw zakelijke klanten in 2021 alleen EIA-voordeel krijgen voor LED Armaturen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. Hierbij wordt vooral gekeken naar de L90B50 specificatie. De eis voor energie-efficiëntie (125 lumen per watt voor algemene LED Armaturen en 110 lumen per watt voor LED Downlights en spots) is komen te vervallen en wordt dus vervangen door onder andere een eis aan de levensduur. Dit jaar zal meer dan voorgaande jaren gesproken worden over de LM80, TM21, LB-factor en de levensduur van een armatuur. Wij bereiden u voor op de meest voorkomende vragen voor de EIA-subsidie in 2021. Lees het goed door, zodat u beslagen ten ijs komt bij uw (potentiële) opdrachtgevers.

1. Waar moet een LED armatuur aan voldoen om in aanmerking te komen voor EIA2021?
De eisen voor EIA-subsidie voor LED Verlichting zijn in 2021 aangescherpt: de eis voor lumen/Watt verhouding is komen te vervallen. In plaats daarvan moet verlichting dat uw klanten gaan aanmelden voor EIA2021 voldoen aan de levensduurcriteria L90B50 bij 50.000 uur. Deze levensduurcriteria dient gemeten en gerapporteerd te zijn in een LM-80 rapport en de levensduur dient geëxtrapoleerd te zijn volgens de TM-21 methode. Daarnaast geldt dat de specificaties gemeten dienen te zijn volgens NEN-EN IEC62722- 2-1.

2. Wat houdt LM80, TM21, L90B50 en NEN-EN IEC 62722-2-1 in en wat zegt dat eigenlijk
Dit jaar zal het vaker dan ooit gaan over LM80, TM21, L70B50, L80B50 en vooral over L90B50. Maar ook over NEN-EN IEC 62722-2-1. Lumenboud is de meest bruikbare graadmeter om de levensduur of nuttige lichtopbrengst van een LEDarmatuur te bepalen. In tegenstelling tot traditionele lichtbronnen zoals gloeilampen, raken de LEDS zelden defect maar is er sprake van lumen terugval. Lumenbehoud is de resterende lichtstroom (uitgedrukt als een percentage van de initiële output) op een aangegeven economische levensduur. Lumen terugval is de lichtstroom die in de loop van de tijd verloren gaat. Lumenbehoud vergelijkt de hoeveelheid licht dat wordt geproduceerd door een armatuur wanneer deze gloednieuw is met de hoeveelheid licht die op een bepaald moment in de toekomst wordt geproduceerd. Als een armatuur bijvoorbeeld 1.000 lumen licht produceerde toen het gloednieuw was en nu 700 lumen licht produceert na 50.000, dan zou het een lumenbehoud hebben van 70% van de oorspronkelijke lumen output. Di t wordt aangeduid als L70. Dit percentage kreeg de voorkeur omdat uit onderzoek blijkt dat de meeste gebruikers de afname van licht pas opmerken nadat het onder de 70% komt. Omdat de LED technologie enorm snel ontwikkeld is het tegenwoordig de norm om te werken met L80 en zelfs met L90 gegevens van de LED Chips. Dit houdt in dat bij een aangegeven levensduur de LED Chips nog 80% of 90% van de oorspronkelijke lichtstroom / lumen geven. Een terugval van 20% of 10% dus.
LM80 testmethode
De IESNA LM-80 is een goedgekeurde testmethode voor het meten van lumenbehoud van SSL (Solid state (LED) lichtbronnen en modules. Deze testmethode is ontwikkeld door de Illuminating Engineering Society (IES) in samenwerking met de Department of Energy Solid State Lighting Standard Developmentgroep. Binnen het LM-80 protocol worden LED chips voor een testperiode van minimaal 6.000 uur getest, waarbij een test van 10.000 nadrukkelijk de voorkeur geniet voor de meest betrouwbare resultaten. Hierbij wordt het lumenbehoud (LB-factor) gemeten én de verschuiving van de kleurcoördinaten onder invloed van verschillende temperaturen. Het is een vereiste dat de testresultaten worden gedocumenteerd in intervallen van 1000 branduren. De test wordt afgelegd met een sample-set van circa 25 armaturen en onder verschillende omgevingstemperaturen. De omgevingstemperatuur welke leidend is voor de EIA-2021 is Tq =25 °C. Let op: niet ieder LM-80 rapport is gemeten op L80 of L90. Voor de EIA is een regulier LM80 testmethode en rapport niet voldoende. Het rapport dient een LM-80 meting te zijn op basis van L90 met een testprocedure van minimaal 6.000 uur
TM-21 extrapolatiemethode
Hoewel de LM-80 een standaardmethode biedt voor het testen van lumenbehoud, biedt het geen richtlijnen of aanbevelingen voor het voorspellen of extrapoleren van het lumenbehoud na verloop van tijd. In 2021 werd door het IES TM-21 gepubliceerd. ‘’Lumen degradation Lifetime Estimation Method for LED Light Sources, the IES-recommended method for projecting the lumen degradation of an LED package, array or module beyond the LM-80 test period’’. Kortweg is de TM-21 een gevalideerde extrapolatiemethodiek waarmee het lumenbehoud op een betrouwbare manier berekend / voorspelt kan worden. De TM-21 methode is nu de standaardmethode voor het projecteren van de nuttige levensduur van LED-verlichtingsproducten bij realistische bedrijfstemperaturen. Met de TM-21 wordt uiteindelijk de datasets de L70, L80 en L90 de behoudfactor / technische levensduur geëxtrapoleerd. In het rapport wordt dit de ‘’Lumen Maintenance Life Projection’’ genoemd.
L90B50 (LB-factor) LED Armaturen
Verlichtingsfabrikanten van LED Verlichting passen in hun documentatie de LB-factor toe. Dit is geen universele standaard om de prestaties van LED Armaturen te vergelijken, echter wel het meest geaccepteerde in de markt. De LB-factor van LED Armaturen wordt gecommuniceerd om de levensduur van verschillende armaturen te vergelijken. Dit is een kenmerk waarmee de geleidelijke afname van de lichtstroom van LEDs wordt gepresenteerd aan de hand van LxBy (Bijvoorbeeld L90B50).
LB-normering: de L-waarde
De L-waarde geeft de hoeveelheid terugval van de lumenstroom aan na een opgegeven tijd. L90 bij 50.000 uur betekent dus: Na 50.000 branduren geeft de LED-chip nog 90% van de initiële lumen(stroom). EIA-2021 is een lumenbehoud van 90% na 50.000 vereist.
LB-normering: de B-waarde
Naast de L-waarde is er ook nog de B-waarde. De B-waarde is in het leven geroepen door de IEC (International Electrotechnical Commission) en is bedoeld om de B-waarde in de markt te standaardiseren en staat voor Median Useful Life / mediaanwaarde (50%). Dat betekent dus het moment dat 50% van de LED’s minder dan de L90 ? 90% van de initiële lumenstroom hebben behouden. De B-waarde geeft het percentage aan LEDs weer waarvan de lichtopbrengst na 50.000 uur minder is dan de aangegeven L-waarde (in dit geval) 90%. Fabrikanten publiceren in de markt verschillende B-factoren. B10, B50, B20 en zelfs B0, echter heeft dit geen betekenis. De afwijking is in alle gevallen slechts 1% en daarmee is de mediaanwaarde van B50 het meest gebruikelijk en ook hetgeen wat wordt aangeraden door Lighting Europe.
LBC-normering: de C-waarde
In de EIA-subsidieregeling voor 2021 (en voorgaande jaren) wordt geen rekening gehouden met de C-waarde van LED-Chips of armaturen. De C-waarde geeft weer welk percentage van de armaturen is uitgevallen na de opgegeven voorspelling (bijvoorbeeld 50.000 uur). L90B50C10 bij 50.000 zou een betrouwbaardere voorspeling zijn. Dit zou betekenen dat na 50.000 90% van de initiële lumenstroom nog steeds behouden is gebleven, dat 50% van de chips minder geeft en dat de kans groot is dat 10% van de armaturen defect is door één van de kritische componenten. Naar onze bescheiden mening is dit een veel betrouwbaardere indicatie dan alleen de LB-normering.
NEN-EN IEC 62722-2-1
Om kwalitatief goede lichtcalculaties te komen dienen productspecificaties gemeten te worden op een gestandaardiseerde manier. IEC 62722-2-1 ‘’Performance requirements for LED Based Luminaires’’ geeft aan welke data hier voor nodig is. Relevante productinformatie welke nodig is volgens de NEN-EN IEC 62722-2-1:
• Energieverbruik in Watt (P in W) • Lichtstroom / Lumen luminous flux (F in lm)
• Lumen/Watt verhouding / efficacy (? in lm/W) • Lumen intensiteit in candela (in cd or cd/klm)
• Lichtkleur in CCT (correlated colour temperature) (Tcp in K)
• Kleurechtheid / CRI / Ra
• Omgevingstemperatuur waar de prestaties zijn verricht (tq in °C)
• Mediaan bruikbare levensduur / LB-factor (Lx)
• Defect ratio (in %)
Indien de prestaties van armaturen volgens beschreven richtlijn is gemeten is het mogelijk om een eerlijke vergelijking te maken tussen armaturen. Tijdens het publiceren van data wordt fabrikant geacht rekening te houden met de volgende criteria:
• Lumen betreft niet de lumen van de LED Chips maar de netto systeem efficiëntie, oftewel lumen/Watt verhouding;
• Data wordt gebaseerd op een omgevingstemperatuur van tq 25°C;
• Gecommuniceerde wattage is niet alleen van LED Driver of chip maar van het complete armatuur.

3. Welk bedrag komt maximaal per armatuur in aanmerking voor EIA 2021?
• Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur ( =L90);
• Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150,- per externe licht- of bewegingssensor;
• Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50,- per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

4. Wat is het fiscale voordeel van EIA-subsidie voor de ondernemer?
Investeert een bedrijf in technieken die genoemd zijn in de Energielijst? Zij kunnen dan via de Energieinvesteringsaftrek (EIA) tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Dit is een extra maatregel naast de reguliere afschrijving. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. De vereiste is wel dat een onderneming winst maakt. Hoeveel procent van de factuur uiteindelijk gesubsidieerd wordt via EIA-2021 is op voorhand niet aan te geven, omdat dit afhankelijk is van de fiscale winst van een onderneming.

5. Zijn er subsidies voor losse en geïntegreerde sensoren?
Er zijn subsidiemogelijkheden voor zowel losse als geïntegreerde bewegingssensoren. Het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatisch aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit:
a. Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.
b. Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

6. Is de lumen/Watt verhouding nog relevant voor EIA2021?
De eis voor lumen/Watt verhouding is komen te vervallen. In plaats daarvan moet LED verlichting voor nieuwe- en bestaande bedrijven voldoen aan levensduurcriteria L90B50 om voor EIA in aanmerking te komen. De lumen/Watt verhouding blijft echter wel een relevante wetenschap welke van invloed is op de terugverdientijd (ROI) van de investering. Hoe minder watt of opgenomen vermogen een armatuur nodig heeft om de benodigde lumen en daarmee lux te behalen. Voor alles geldt de gulden middenweg.

7. Onder welke codes kan LED Verlichting en sensoren aangemeld worden?
• Code aanmelding LED Verlichting ( =L90) welke voldoen aan de gestelde criteria : 210506;
• Armaturen ( =L90) voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor: code 210506 gemeld te worden;
• Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor in een armatuur
• Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

8. Waar kan een EIA 2021 aanvraag ingediend worden?
EIA 2021 aanvraag indien kan via deze link: https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia. De ondernemer of intermediar logt in met een eigen eHerkenningsmiddel.

9. Hoe lang duurt het voordat een EIA 2021 aanvraag wordt goedgekeurd?
Na aanvraag ontvangt de ondernemer binnen 8 weken een beslissing.

10. Welke armaturen of lichtbronnen zijn uitgesloten voor de EIA 2021?
Logischerwijs de armaturen welke niet voldoen aan de documentatiecriteria, dus ook de levensduurcriteria, maar ook uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED Buizen zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Meer informatie en links:
Brochure Energielijst 2021: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/01/RVO-EIA-Energielijst-2021.pdf
Nieuwsbericht RVO omtrent EIA-2021: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aangescherpte-eisen-technieken-energielijst-2021
Officiële bekendmaking Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65224.html

PRAGMALUX
✔ Ontdek onze productinnovaties en services
✔ Laat u inspireren door de laatste trends
✔ Blijf op de hoogte van beurs en evenementen

Aanmelden nieuwsbrief

Winkelwagen

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen